EYUDER...
Eğitim Yöneticileri ve Uzmanları Derneği
Kimler Üye Olabilir?

BİZ KİMİZ

Anasayfa » BİZ KİMİZ

İSÖDER ( İlköğretim Sınıf Öğretmenleri Derneği )

Vizyonumuz

Ulusal ve uluslararası ‘Eğitim’ etkinlikleri düzenlemek, eğitimcileri nitelikli meslek odası yapılandırmasına kavuşturmak ve saygın bir sivil toplum kuruluşu olmak.

Misyonumuz

Teorisyenleri ve uygulayıcıları aynı platformda buluşturarak, bilimsel düşünme ve sorgulama yetilerini kullanan, bilgi, değer ve teknoloji üretebilen nesillerin yetiştirilmesini desteklemektir.

İlkelerimiz

Demokratik, bilimsel, milli, manevi ve evrensel değerleriyle çağdaş bir toplumun oluşturulmasını sağlayacak eğitim etkinliklerini desteklemektir. Ülkemizin eğitim sorunlarını dile getirerek, çözümlerin geliştirilmesinde akademisyenler ve uygulayıcılar ile birlikte çalışmalarını sağlayacak etkinlikler düzenlemektir. Eğitimin desteklenmesi için resmi ve özel, ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapmaktır.

Değerlerimiz

  • Atatürk İlkelerine, milli ve manevi değerlere bağlılık
  • Demokratik, Laik ve Hukuk devletine saygı
  • Hukukun üstünlüğüne inanç
  • İnsan hak ve özgürlüklerini sahiplenme
  • Çevre Bilincini destekleme
  • Gençliğe güven
  • Dürüstlük,
  • Çalışkanlık

Kendini gerçekleştirmiş insanlar olma yolunda çocuklarımızı desteklemek , öğretmenlerin yaşam şartlarını ve yeterliliklerini çağ seviyesine çıkarmak azmindeyiz.